План заходів з реалізації стратегії із створення безбар'єрного простору

Дата: 25.08.2023 15:46
Кількість переглядів: 679

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови Суботцівської сільської ради

23 серпня 2023  року № 114-од

 

 

МІСЦЕВИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні

на період до 2030 року

 

з/п

Найменування завдання

Найменування заходу

Індикатор виконання

Строк виконання

Джерела за рахунок яких буде здійснюватись фінансування виконання заходів, тощо

Відповідальні виконавці

 

1

2

3

4

5

6

7

 1.  

Проведення інвентаризації об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності

Забезпечити збір інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначити її технічній стан та рівень доступності

Інвентаризація об’єктів спортивної інфраструктури  з визначенням їх технічного стану та рівня доступності

IV квартал 2023 року

Місцевий бюджет

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради,

відділ архітектури,

капітального будівництва,  житлово-

комунального господарства та

благоустрою Суботцівської сільської ради

 1.  

Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Провести аналіз фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчити питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади, у т.ч. щодо потреби у фінансовому ресурсі

Підготовка пропозицій щодо будівництва нових або реконструкція наявних спортивних споруд

IV квартал 2023 року

Не потребує фінансового ресурсу

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд, що побудовані на території громади

Забезпечити дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд"

Реалізація завдання під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури

IV квартал 2024 року

Не потребує фінансового ресурсу

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради,

відділ архітектури,

капітального будівництва,  житлово-

комунального господарства та

благоустрою Суботцівської сільської ради

 1.  

Сприяння підвищенню мобільності та розвитку мережі паркувальних зон

Покращити пішохідну інфраструктуру, паркувальні зони, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема встановлення світлофорів, зокрема озвучених для потреб осіб з вадами слуху та оснащених для потреб осіб з вадами зору)

Проектування елементів автомобільних доріг у межах населених пунктів із забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди/ з’їзди шляхом пониження борто-вого каменю тощо)

IV квартал 2023 року

Державний,
обласний, місцевий бюджет

Відділ архітектури,

капітального будівництва,  житлово-

комунального господарства та

благоустрою Суботцівської сільської ради,

бухгалтерського обліку та звітності апарату Суботцівської сільської ради

Забезпечення здійснення заходів для дублювання або заміни кількарівневих пішохідних переходів у населених пунктах наземними переходами, адаптованими для потреб осіб з вадами слуху та оснащеними для потреб осіб з вадами зору

IV квартал 2024 року

Державний,
обласний, місцевий бюджет

відділ архітектури,

капітального будівництва,  житлово-

комунального господарства та

благоустрою Суботцівської сільської ради,

відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Суботцівської сільської ради

 1.  

Забезпечення доступності транспортних послуг для всіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населен-ня, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування

Забезпечити придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних

Створення покращених умов для перевезення школярів, зокрема дітей, які пересуваються у кріслах колісних

IV квартал 2024 року

Державний,
обласний, місцевий бюджет

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів

1) розробити та включити до програми цивільного захисту питання щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту, зокрема провести оцінку потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ

Включення питання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в програми цивільного захисту

ІІ квартал 2024 року

Місцевий бюджет

Відділ архітектури,

капітального будівництва,  житлово-

комунального господарства та

благоустрою Суботцівської сільської ради,

 

 

 

2) провести моніторинг дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу

Опублікування результатів моніторингу на офіційних вебсайтах органів влади та органів місцевого самоврядування

ІV квартал 2024 року

Місцевий бюджет

 

 

3) провести інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Розміщення відомостей про сховища на інформаційних ресурсах

ІV квартал 2023 року

Місцевий бюджет

Відділ архітектури,

капітального будівництва,  житлово-

комунального господарства та

благоустрою Суботцівської сільської ради

 1.  

Пристосування головних входів до адміністративних будівель старостинських округів для використання особами з інвалідністю

Провести відповідні будівельні / ремонтні роботи

Забезпечення встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю

IV квартал 2024 року

Місцевий  бюджет

Старости Суботцівської сільської ради,

відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Суботцівської сільської ради

 1.  

Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень

1) провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року         № 537)

Опублікування на офіційному вебсайту відповідальних виконавців результатів моніторингу

IV квартал 2024 року

-

Відділ архітектури,

капітального будівництва,  житлово-

комунального господарства та

благоустрою Суботцівської сільської ради

 

Розроблення рекомендацій щодо безбар’єрних рішень

ІІІ квартал 2024 року

-

 

 

2) провести моніторинг даних у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Розміщення результатів моніторингу на офіційних вебсайтах

Щороку

-

 

 

2) здійснити заходи щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення

Реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України

ІV квартал 2024року

Державний,
обласний, місцевий бюджет

 

 1.  

Забезпечення технічної можливості підключення домогосподарств до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету;

сприяння підвищенню покриття фіксованого широкосмугового доступу та підключення домогосподарств в населених пунктах громади

Забезпечити підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету

Підвищити до 75 відсотків технічну можливість підключення домогосподарств у сільській місцево-сті до широко-смугового доступу до Інтернету за допомогою мереж надвисокої про-пускної здатності

 

ІV квартал 2024року

Державний,
обласний, місцевий бюджет

 Відділ архітектури,

капітального будівництва,  житлово-

комунального господарства та

благоустрою Суботцівської сільської ради

 

 

 1.  

Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури   до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с

1) сприяти забезпеченню підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с

Забезпечення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету

IV квартал
2024 року

Державний,
обласний, місцевий бюджет

 

 КУ «Центр надання соціальних послуг» Суботцівської сільської ради

 

2) забезпечити підключення закладів культури та освіти сфери культури до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с

Збільшення частки забезпечення доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с для 60 відсотків бібліотек

ІV квартал 2024 року

Відділ культури, туризму та Суботцівської сільської ради,

відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів

Забезпечити бібліотеки необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету для осіб з інвалідністю

Забезпечення не менше однієї публічної бібліотеки в адміністративному центрі кожної територіальної громади власним вебсайтом або сто-рінкою в соціаль-них мережах, які адаптовані до доступу для осіб з інвалідністю

ІV квартал 2024 року

Державний,
обласний, місцевий бюджет

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради, відділ культури, туризму та Суботцівської сільської ради  

 1.  

Впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя

Провести акцію, спрямовану на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю

Залучення учасників (осіб з інвалідністю) до участі у  культурно-мистецькій акції, спрямованій на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю

IV квартал
2024 року

Місцевий бюджет

Відділ культури, туризму та Суботцівської сільської ради.

 1.  

Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській

Забезпечити проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення

Забезпечення проведення регулярних заходів

Протягом 2023-2024 років

Місцевий   бюджет

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Проведення інформаційної кампанії

Забезпечити організацію та проведення інформаційно-просвітницької кампанії "Україна без бар’єрів"

Проведення інформаційно-просвітницької кампанії

Протягом 2023-2024 років

-

Відділ культури, та туризму Суботцівської сільської ради  

 1.  

Проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників   комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації

Провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації

Проведення циклу вебінарів для працівників закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації;

залучення працівників закладів культури та закладів освіти сфери культури

IV квартал
2024 року

Державний,
обласний, місцеві бюджети

Відділ культури, та туризму Суботцівської сільської ради,

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Запровадження комплексних реабілітаційних та габілітацій-них послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспі-льного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці з Департаментом охорони здоров’я ОДА)

1) забезпечити максимальне наближення комплексних реабілітаційних (габілітацій-них) послуг до осіб, які їх потребують

Збільшення чисельності отримувачів послуг

Протягом 2023-2024 років

Державний,
обласний, місцевий бюджет

КУ «Центр надання соціальних послуг» Суботцівської сільської ради

 

 

2) забезпечити надання особам з порушеннями слуху соціальної послуги перекладу на жестову мову

Запровадження відповідних соціальних послуг

IV квартал
2024 року

Місцевий бюджет

 

 1.  

Впровадження концепцій та механізму безбар’єрності в державну систему охорони здоров’я та навчання медичних працівників

Провести роботу серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову

Проведення широкої просвітницької кампанії щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору

IV квартал
2024 року

Місцевий бюджет

Амбулаторія

 1.  

Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності,

 

 працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці з Департаменту охорони здоров’я ОДА)

1) Здійснити розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначити державний стандарт надання послуг

Забезпечення реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-фізкультурно-спортивної реабілітації

IV квартал
2024 року

Державний,
обласний, місцевий бюджет

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 

Формування на рівні кожної територіальної громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі

Забезпечити розвиток сімейних форм виховання, провести із залученням місцевих засобів масової інформації інформаційну кампанію з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання

Збільшення відсотка влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання

IV квартал
2024 року

Державний,
обласний, місцевий бюджет

Служба у справах дітей  Суботцівської сільської ради,

 

 1.  

Створення умов для підвищення прозорості і доступності системи соціального захисту, забезпечення об’єктивного (недискримінуючого), ефективного і цільового розподілу гарантій і пільг

Надати пропозиції до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2027 року"

Надання пропозицій до розпорядження Департаменту соціального захисту населення облдержадмініст-рації

IV квартал
2024 року

-

КУ «Центр надання соціальних послуг» Суботцівської сільської ради

 1.  

Забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення

Провести заходи з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації

Збільшення кількості фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

Протягом 2023-2024 років

Державний,
обласний, місцевий бюджет

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Систематизація процесів надання послуг, популяризація центрів надання освітніх послуг та забезпечення створення умов для фінансування за форматом "гроші ходять за людиною"

1) визначити основні напрямки надання освітніх послуг для дорослих

Визначення основних напрямків надання освітніх послуг для дорослих

IV квартал
2024 року

-

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 

 

2) здійснити популяризації надання освітніх послуг для дорослих

Створення центрів надання освітніх послуг для дорослих

IV квартал
2024 року

Державний,
обласний, місцевий бюджет

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 

 

3) розробити механізм фінансування освітніх послуг для дорослих за принципом "гроші ходять за людиною"

Прийняття нормативно-правового акта

IV квартал
2024 року

-

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Прийняття та впровадження Закону України "Про освіту дорослих"

Реалізація Закону України "Про освіту дорослих"

Надання пропозицій до відповідних підзаконних нормативно-правових актів

IV квартал
2024 року

-

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища

1) здійснити підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами для дітей дошкільного віку

Підвищення фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів кваліфікації з питань роботи з діагностичними засобами

IV квартал
2024 року

Державний,
обласний, місцевий бюджет

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 

 

2) забезпечити заклади дошкільної освіти матеріально-технічними засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища

Оновлення матеріально-технічних засобів для створення та функціонування інклюзивного середовища
25 відсотків закладів дошкільної освіти

IV квартал
2024 року

Державний,
обласний, місцевий бюджет

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Забезпечення умов громадського сектору для організації навчання, яке не забезпечується інституційною освітою, шляхом популяризації, проведення конкурсів та форумів

Здійснити щорічне оголошення конкурсів для громадського сектора з метою організації проведення конкурсів та форумів

Оголошення відповідних конкурсів

IV квартал
2024 року

-

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів

1) забезпечити функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів

Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру

IV квартал
2024 року

Державний,
обласний, місцевий бюджет

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 

 

2) забезпечити підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів

Підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів

Протягом 2023-2024 років

Місцевий бюджет  

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 

 

3) забезпечити підвищення кваліфікації керівників інклюзивно-ресурсних центрів

Підвищення кваліфікації керівників інклюзивно-ресурсних центрів

Протягом 2023-2024 років

Місцевий бюджет  

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківських спільнот та профільних громадських об’єднань

Налагодити контакти з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами

Підписання меморандумів про співпрацю

IV квартал 2024 року

Місцевий бюджет  

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Забезпечення підвищення мотивації до навчання фахівців за професіями "асистент вчителя", "асистент учня", зокрема створення умов для навчання батьків дітей з особливими освітніми потребами

Створити умови для працевлаштування батьків, інших представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання

Забезпечення надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання, створення умов для працевлаштування батьків дітей з особливими освітніми потребами для надання такої послуги

IV квартал 2024 року

Місцевий бюджет  

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Забезпечення харчової безбар’єрності в усіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування

Забезпечити участь у розробленні та супроводженні комунікаційної платформи "Реформа харчування від А до Я"

Забезпечення функціонування платформи "Реформа харчування від А
до Я"

IV квартал 2023 року

Місцевий бюджет  

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніх середовищ (гуртожитки, центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо)

Здійснити навчання представників управлінських структур на місцевому рівні щодо доступності інфраструктури освітнього середовища

Проведення навчання представників управлінських структур

IV квартал
2024 року

Місцевий бюджет  

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Розроблення та впровадження державної системи раннього втручання

1) надати пропозиції до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання"

Надання пропозицій до розпорядження Кабінету Міністрів України

III квартал 2023 року

Не потребує фінансового ресурсу

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради, відділ культури та туризму  Суботцівської сільської ради,

 

 

2) надати пропозиції до спеціфикації послуги з раннього втручання

Надання пропозицій до відповідного акта Кабінету Міністрів України

IV квартал 2024 року

Не потребує фінансового ресурсу

Відділ культури та туризму Суботцівської сільської ради,

відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 

 

3) утворити центри раннього втручання на базі діючої мережі закладів освіти з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Утворення центрів раннього втручання

IV квартал 2024 року

Державний,
обласний, місцеві бюджети

Відділ культури та  туризму Суботцівської сільської ради,

відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Запровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та інтеграції її до системи освіти як сучасне підґрунтя для планування індивідуальних освітніх траєкторій

1) надати пропозиції до програми модуля підвищення кваліфікації з питань використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я для інклюзії

Надання пропозицій до відповідного наказу МОН

IV квартал
2024 року

-

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 

 

2) взяти участь у навчанні для представників інклюзивно-ресурсних центрів, центрів професійного розвитку та інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань використання Міжнародної класифікації функціонування для інклюзії

Проведення навчання представників інклюзивно-ресурсних центрів, центрів профе-сійного розвитку та інститутів післядипломної педагогічної освіти

IV квартал
2024 року

Державний,
обласний, місцевий бюджет

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Організувати роботу, спрямовану на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Проведення просвітницьких заходів, спрямо-ваних на форму-вання гуманного світогляду та дотримання принципу рівності у спорті та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю

IV квартал 2024 року

Не потребує фінансового ресурсу

Відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 1.  

Створення програм супроводу для започаткування власної справи вразливими на ринку праці групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та центрів зайнятості

Брати участь у національній мережі інноваційних бізнес-інкубаторів за стандартами Європейської мережі бізнес-центрів та інноваційних центрів для підтримки доступу до ринків ЄС, розвитку підприємницької екосистеми та складових інноваційної екосистеми (наукові парки), що забезпечить участь українських підприємців у міжнародних проєктах, зокрема у програмах соціального венчурного інвестування

Участь у створенні національної мережі інноваційних бізнес-інкубаторів

реалізація на державному рівні менторської програми для переселенців, ветеранів війни та інших груп населення

залучення нетипових для підприємництва категорій громадян до розвитку їх ідей та втілення у готові продукти

IV квартал 2024 року

Державний,
обласний, місцевий бюджет

Сектор економічного розвитку та інвестицій Суботцівської сільської ради,

відділ освіти, молоді та спорту Суботцівської сільської ради

 

___________________________

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь