УВАГА!

Дата: 31.10.2022 15:03
Кількість переглядів: 1182

 

Виплати зниклим безвісти

 

Це питання регулює постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 884 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх», а також наказ Міністерства оборони України від 07.06.2018 року № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».

Військовослужбовець, який перебуває у статусі безвісти зниклого, продовжує отримувати:

- грошове забезпечення, яке наразі складає мінімум 13 тисяч гривень;

- «бойові», які виплачуються родичам військовослужбовця за їх заявою на ім'я командира військової частини;

Родичі мають надати весь необхідний комплект документів, який зазначений у постанові:

- копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);

- довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

- копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

- копії свідоцтва про народження дітей (у разі наявності);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, – копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Виплата грошового забезпечення здійснюється таким членам сімей військовослужбовців: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності – повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства –незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

У разі письмової відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання.

Приймати рішення про виплату грошей родині військовослужбовця у військовій частині можуть протягом 15 діб. Якщо у виплаті відмовляють, ця відмова має бути аргументованою і донесеною до відома родини.

Як отримати виплати за військовослужбовців,

які захоплені у полон або безвісно відсутні

 

За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

Сім’ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, у порядку та в розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. Механізм виплати визначається постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 884.

Що потрібно зробити?

Для того щоб отримувати виплату, члени родини мають звернутися із заявою на ім’я командира військової частини.

До заяви додаються:

— копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);

— довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

— копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

— копії свідоцтва про народження дітей (у разі наявності);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб  платників податків.

Командир (начальник, керівник) військової частини (установи, організації) розглядає протягом 15 днів подані документи та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

Виплата грошового забезпечення здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, а також інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти

Право на отримання грошового забезпечення військовослужбовці мають наступні категорії:

дружина (чоловік) військовослужбовця, а за їх відсутності повнолітні діти, які проживають разом із військовослужбовцем; законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства — незалежно від їх віку) військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка);

особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця або батьки військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка) та дітей).

Виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування військовослужбовців або їх звільнення, або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими.

У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Виплати діляться на всіх, хто має на них право, в рівних частинах. У разі письмової відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання.

А також сім’ї військовослужбовців мають право на отримання додаткової винагороди згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168.

Йдеться про виплату додаткової винагороди під час дії воєнного стану в розмірі 30 000 гривень щомісячно та збільшеної винагороди до 100 000 гривень.

Важливий момент — виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (установи, організації), місця служби або дезертирували, не здійснюється.

Виплати пораненим військовослужбовцям

 

Це питання регулює наказ Міністерства оборони України від 07.06.2018 року № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», відповідні рішення міністра оборони,  а також постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

Військовослужбовець, який отримав поранення у зоні проведення бойових дій, має право на такі виплати:

 •  грошове забезпечення, яке наразі складає мінімум 13 тисяч гривень;
 •  додаткову винагороду відповідно до постанови № 168 (так звані «бойові») – з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць;
 •  матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань.

«Бойові» виплачуються за час того, як військовослужбовець отримав поранення по той час, коли він евакуюється з одного лікувального закладу до іншого, перебуває на лікуванні у шпиталі, а також після лікування, якщо йому надається військово-лікарською комісією відпустка за станом здоров'я. 

Матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань виплачують тим, хто отримав поранення чи травми, пов'язані із захистом батьківщини, у районах ведення бойових дій. Вона дорівнює розміру мінімального забезпечення і становить 13 тисяч гривень. Її можна отримати тільки раз на рік. 

«Розглянемо приклад: військовослужбовець 1 липня виконує бойові завдання в районі ведення бойових дій. 13 липня він отримує поранення. Того ж дня його евакуюють до шпиталю, де він перебуває по 25 липня. 25 липня засідає ВЛК, яка надає йому відпустку за станом здоров'я терміном на 30 діб – з 25 липня по 24 серпня. У такому випадку військовослужбовець отримає грошове забезпечення за липень плюс бойові в розрахунку 100 тисяч гривень на місяць, позаяк він отримав поранення, і за час поранення відбувалася його евакуація в шпиталь. Додатково він отримає одноразову матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань. Її виплачують раз на рік. Тобто, сукупно за місяць поранений військовослужбовець може отримати 126 тисяч гривень», – пояснює помічник командира з фінансово-економічної роботи, начальник фінансово-економічної служби 14 бригади, майор Андрій Поторась.

Він додає, що грошове забезпечення виплачується військовослужбовцям, термін лікування яких не перевищує 4 місяці безперервно. У разі, якщо термін лікування військовослужбовця перевищує 4 місяці, для продовження виплати йому забезпечення має бути висновок ВЛК, в якому зазначається термін, на який продовжено його лікування. Тобто, якщо боєць отримав поранення 25 березня, вже у липні має знову засідати ВЛК, яка зазначить, на який термін продовжити лікування. На цей час продовжується виплата грошового забезпечення і так званих «бойових». 

Важливо! Виплата такої грошової допомоги здійснюється на підставі наказів командирів (начальників).

Додаткова винагорода

 

Право на отримання збільшеної до 100 000 гривень, грошової допомоги відповідно до пункту 1 Постанови 168 також мають особи, які:

- у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), включаючи час переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, або перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної) комісії;

- захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон) або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (у разі, коли зазначені події сталися як до введення воєнного стану, так і після його введення).

Важливо! Виплата такої грошової допомоги здійснюється на підставі наказів командирів (начальників).

Для отримання одноразової грошової допомоги необхідно:

1) особи, які мають право на одноразову допомогу, звертаються з документами, зазначеними у наведеному нижче переліку до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП), військовослужбовці звертаються – у військову частину;

2) надати комплект документів який перевіряється та надсилається за належністю у Департамент фінансів Міністерства оборони України для розгляду їх Комісією Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги;

3) перевірені фахівцями документи розглядаються Комісією та подаються Міністру оборони України для прийняття рішення про призначення одноразової допомоги;

4) після прийняття рішення Міністром оборони України кошти надсилаються у ТЦК та СП / військову частину, до якого були подані документи, для виплати одноразової допомоги отримувачам.

 Обов`язково – потрібно надати фінансовій службі військової частини реквізити банківської карти будь-якого українського банку.

Виплата одноразової допомоги провадиться в порядку черговості відповідно до дати подання документів після отримання Міністерством оборони коштів, передбачених на ці цілі.

Перелік документів, які необхідно надати для одержання одноразової грошової допомоги у разі захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва) або встановлення інвалідності:

- заява про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у ТЦК та СП або військовій частині);

- копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка та причинного зв’язку втрати працездатності або встановленої інвалідності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я);

- копія довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);

- копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), видається у військовій частині;

- витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини, а для військовослужбовців строкової військової служби – копія військового квитка (для звільнених із служби);

- копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;

- копія ідентифікаційного коду отримувача.

Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.

Хто саме має право на компенсацію?

 

На допомогу від держави можуть розраховувати не лише члени сім'ї загиблого захисника, але й особи, які перебували на його утриманні.

Право на отримання 15 мільйонів гривень одноразової допомоги родинам загиблих військових, які боролися проти окупантів, починаючи з 24 лютого 2022 року, забезпечує Постанова Кабміну №168 від 28 лютого. 

Особи, які перебували на утриманні у загиблого захисника, також мають право на свою частку компенсації. Це, зокрема:

 • батьки,
 • дружина/чоловік, які не одружилися вдруге;
 • діти, які не мають і не мали своїх сімей;
 • діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
 • діти, обоє з батьків яких загинули або зникли безвісти.

До членів сім'ї військовослужбовця відносяться:

 • дружина (чоловік);
 • діти;
 • батьки.

Діти вважаються членами сім'ї незалежно від того, чи є це діти будь-кого з подружжя, спільні або усиновлені, народжені у шлюбі або позашлюбні.

Є й інші критерії визначення кола членів сім'ї,  "Це особи, які постійно мешкають із військовослужбовцем та ведуть спільний побут. Це можуть бути не лише близькі родичі військовослужбовця (рідні брати/сестри, онуки, дідусь/бабуся, тітка/дядько), але і близькі родичі дружини, вітчима, мачуха тощо".

Основним критерієм для визначення їх як членів родини є:

 • проживання разом,
 • ведення спільного побуту,
 • ведення спільного бюджету і, відповідно, витрат. 

Зазначеним особам, які хочуть отримати грошову допомогу від держави, необхідно довести приналежність до кола сім'ї загиблого військового у судовому порядку в рамках окремого провадження.

Також право на компенсацію мають особи, які перебували на утриманні загиблого військового. Однак на підтвердження такого факту має бути відповідний документ.

"Це може бути або нотаріально посвідчений правочин, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні особи, або рішення суду, отримане в рамках порядку окремого провадження. У такому разі слід подавати заяву до суду про встановлення юридичного факту, що людина перебувала на утриманні у загиблого", – підкреслив адвокат.

Як отримати компенсацію у 15 млн гривень?

Крок 1

Отримати  свідоцтво про смерть.

Крок 2

Звернутися до командира військової частини з проханням надати:

 • витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;
 • документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;
 • витяг з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця (потрібно для того, аби розуміти, хто є членом сім'ї. Навіть якщо когось не було включено до складу сім'ї в особовій справі, це можна буде оформити в подальшому, наприклад, через судове рішення. А потім уже звертатися за отриманням грошової допомоги.

Командир військової частини має зібрати і передати родині загиблого вказані документи у 10-денний термін.

Крок 3

Звернутися до найближчого територіальної центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) і написати заяву про виплату одноразової грошової допомоги, додаючи отримані документи.

Крім уже зазначених витягів та свідоцтв, необхідно додати наступні:

- копію свідоцтва про смерть військового;

- копію лікарського свідоцтва про смерть;

- копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;

- копію свідоцтва про народження загиблого (для виплати допомоги батькам);

- копію свідоцтва про шлюб (для виплати дружині);

- копію свідоцтва про народження дитини (для виплати дітям);

- копію рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

Крок 4

Усі копії завіряють у ТЦК СП, який приймає документи для виплати одноразової допомоги, після чого у 15-денний термін їх направляють до Департаменту соцзабезпечення Міноборони.

Спеціальна Комісія з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги, отримавши документи, має протягом 30 днів ухвалити рішення про призначення компенсації або про відмову у виплаті.

Кроки 5, 6 та 7

У  разі схвального рішення документи, розглянуті Комісією, має затвердити міністр оборони України. Лише після цього кошти для виплати компенсації у розмірі 15 млн гривень перерахують на рахунок Командування Сухопутних військ ЗСУ, а уже звідти на рахунки членів сім'ї загиблого через обласні ТЦК СП.

Якщо членам сім'ї загиблого відмовили виплачувати компенсацію у розмірі 15 млн гривень, то це рішення можна оскаржити у суді.

Важливо: строк на звернення за одноразовою грошовою допомогою становить три роки з моменту смерті військового. Компенсація розподілятиметься порівну між кожним членом сім'ї. 

 

 

 

 

Що робити сім'ям загиблих військових, чиї тіла не змогли вивезти з окупованих територій?

Факт смерті має підтвердити командир військової частини і виключити загиблого зі списку особового складу військової частини, внести відповідні дані до реєстру та сповістити близьких про його загибель. А потім уже готувати документи про смерть.

"У такій ситуації наявність тіла, як би це жахливо не звучало, не є критичною. Головне, щоб обставина смерті була документально затверджена, як мінімум, командиром роти, взводу або командиром частини. У такому випадку свідоцтво про смерть видається ДРАЦСом, але на підставі документів від військової частини, військкомату. Вони між собою обмінюються інформацією", – підкреслив адвокат.

За таких обставин членам сім'ї загиблого захисника необхідно звернутися до ДРАЦСу, щоб отримати свідоцтво про його смерть.

 

Якщо особа вважається зниклою безвісти?

 

Рідні військового також можуть розраховувати на компенсацію.

"За таких обставин особу можуть визнати загиблою у судовому порядку.

Суд може визнати зниклого безвісти військового загиблим не раніше, ніж через шість місяців з того моменту, коли він зник безвісти у зв'язку з воєнними діями або після двох років від дня закінчення воєнних дій.

Про зникнення безвісти військового членів його родини також має повідомляти відповідальний за роботу з особовим складом військової частини. З того моменту можна відраховувати 6 місяців, а потім звертатися до суду, резюмував адвокат.

Звертатися з документами до військкомату із запитом на отримання одноразової грошової допомоги члени сім'ї можуть тоді, коли отримають рішення суду, що проголошує військового померлим. Таке рішення замінятиме свідоцтво про смерть.

Крім того, правозахисник зауважив, що рідні та близькі військових, які вважаються зниклими безвісти та/або перебувають у полоні, мають право отримувати його грошове забезпечення у повному обсязі з моменту зникнення.

"Тобто не тільки ставку, але й додаткове забезпечення, яке, відповідно до постанови Кабміну від 28 лютого №168, становить 100 тисяч гривень на місяць.

Грошове забезпечення рідні військового можуть отримувати до тих пір, поки його не визнають загиблим у судовому порядку або поки його остаточно не виключать зі списків особового складу військової частини".

За його словами, отримувати виплати можуть: 

- дружина або чоловік військовослужбовця, за їх відсутності – повнолітні діти, які проживають разом із ним;

- законні представники (опікуни або піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від їхнього віку) військовослужбовця (за відсутності дружини або чоловіка);

- особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця, або батьки військовослужбовця (за відсутності дружини або чоловіка та дітей).

Для отримання грошових виплат членам сім'ї необхідно звернутись до командира військової частини з заявою та копіями документів:

- паспорта;

- довідки про реєстрацію місця проживання (якщо такої інформації немає в паспорті);

- ідентифікаційного номера;

- свідоцтва про шлюб (якщо є);

- свідоцтва про народження дітей (якщо є).

Рішення про виплату чи відмову у виплаті грошей командир військової частини має ухвалити протягом 15 днів.

Якщо у виплаті відмовили, можна оскаржити це рішення в суді.

Сім’я загиблої особи одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими актами законодавства, здійснюється одна з таких виплат за її вибором.

Фото без опису

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь