Звіт   про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг

Дата: 31.01.2022 15:52
Кількість переглядів: 317

Звіт  

про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг по комунальній установі "Центр надання соціальних послуг"  Суботцівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області

 

Внутрішня оцінка якості соціальної послуги проводилась на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 449 "Про затвердження порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг", наказу Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760 "Про затвердження Державного стандарту догляд вдома" та наказу Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 № 198 "Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності" та з метою оптимізації та удосконалення діяльності, підвищення рівня професійної компетенції персоналу, виявлення та вирішення проблем, що гальмують розвиток надання соціальних послуг, що надаються відділенням соціальної допомоги вдома та відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, на виконання наказу директора комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Суботцівської сільської ради від 11.01.2022 року № 11 "Про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг" була проведена внутрішня оцінка якості соціальної послуги догляду вдома та догляду стаціонарного, що надавалися протягом 2021 року.

При комунальній установі "Центр надання соціальних послуг" Суботцівської сільської ради функціонують такі відділення:

  • відділення соціальної допомоги вдома;
  • відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання.

Для проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг були здійснені наступні заходи:

  • призначено відповідального за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення;
  • затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, до складу якої включені працівники центру, отримувачі соціальної послуги догляду вдома та догляд стаціонарний.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведені у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома.

Центр надання соціальних послуг використовував такі методи оцінки:

- опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг з оцінювання ефективності соціального обслуговування у відділенні соціальної допомоги вдома, шляхом відвідування підопічних вдома з метою отримання відгуків стосовно організації послуги догляду вдома, співбесіди, телефонне опитування. В опитуванні взяли участь 179 отримувачів соціальної послуги догляду вдома (анкети в матеріалах звіту); 20 отримувачів соціальної послуги догляд стаціонарний (анкети)

- анкетування з оцінювання ефективності роботи соціальних робітників у відділенні соціальної допомоги вдома.

- спостереження за процесом надання соціальних послуг.

Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались показники якості соціальної послуги:

адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах. Особові справи підопічних ( 100%) містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги. У всіх справах проведено повторне визначення індивідуальних потреб та здійснюється перегляд індивідуальних планів один раз на півроку.

Результативність: згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного, 100% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою догляд вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась. 2,6% опитаних бажають розширення видів соціальних послуг, які, як вони вважають, найбільше відповідають їхнім потребам та життєвій ситуації. Зокрема, це пиляння дров, послуги швачки та  .

Заохочені премією відповідальні працівники згідно Положення про преміювання працівників центру надання соціальних послуг.

Внутрішній моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома – проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймаєься комунальною установою "Центр надання соціальних послуг" Суботцівської сільської ради в терміни відповідно до чинного законодавства на підставі оцінки визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг здійснюється протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома. Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби). Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги вдома здійснюється один раз на півроку.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: розташування центру є вдалим, приміщення знаходиться в м.Знам'янці, вул.Трудова, 4К. Кабінети відділень знаходяться в одноповерховій будівлі, що є зручним для громадян з особливими потребами. Наявний пандус, кнопка виклику. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету/посадової особи.

Розташування відділення стаціонарного догляду є вдалим. Знаходиться в центрі населеного пункту із зручним транспортним сполученням за адресою с.Мошорине вул.Молодіжна, 7 а. Біля приміщення обладнано майданчик. Будівлю облаштовано пандусом, кнопкою виклику, коридор-поручнями відповідно до вимог державних стандартів.

У приміщенні колишніх сільських радах на кожній території громади громадяни можуть звернутися до фахівців із соціальної роботи з питань надання соціальних послуг.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу та згідно проведених опитувань, в т.ч. по телефону, отримувачі соціальної послуги догляду вдома та догляду стаціонарного задоволені роботою соціальних робітників та працівниками стаціонарного відділення. Працівники центру надання соціальних послуг ввічливо та коректно ставляться до підопічних громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків (п 1 розділу III Типового договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не було.

Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників "Випуск 80" "Соціальні послуги". Всі працівники відділення соціальної допомоги вдома та догляду стаціонарного ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

В особовій справі працівників містяться документи про освіту державного зразка.

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

Соціальні робітники забезпечені необхідним обладнанням та інвентарем. Велосипеди, які перебувають в їх користуванні, знаходяться в робочому стані.

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома та догляд стаціонарний показники відповідають встановленому рівню – "Добре"

Зручність: Визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо – надавачі послуг намагаються організовувати свою діяльність так, щоб адаптувати свої послуги до ритму життя отримувачів послуг, а також враховувати потреби отримувачів.

Всі звернення щодо отримання соціальної послуги догляду вдома задоволені 100%.

Моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома та догляду стаціонарного здійснюється один раз на рік згідно графіка моніторингу якості надання соціальних послуг.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовано отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання соціальних послуг.

Засідання комісії оформлені протоколами 100%. Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг

(узагальнювались статуси, які переважали).

 

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

"добре"

-

-

Результативність

"добре"

-

-

Своєчасність

"добре"

-

-

Доступність

"добре"

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

"добре"

-

-

Професійність

"добре"

-

-

  

Показники кількісні 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до 100%

       

 

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

догляду вдома

"добре"

-

-

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

"добре"

Продовжувати роботу по наданню соціальних послуг

"задовільно"

-

"незадовільно"

-

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома та догляд стаціонарний показники відповідають встановленому рівню – "Добре".

 

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення соціальної допомоги вдома

центру

підвищити рівень кваліфікації соціальних працівників протягом 2022-2023 року;

підвищити рівень кваліфікації соціальних робітників за допомогою навчальних семінарів, тренінгів, ознайомлення із законодавчими актами у сфері соціального обслуговування;

в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома в частині забезпечення соціальних робітників спецодягом, господарськими сумками та засобами захисту, велосипедами;

продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями, які опинилися в складних життєвих обставинах з метою надання їм необхідної допомоги;

своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги, в частині їх перегляду; забезпечувати оформлення відповідно вимог законодавства;

проводити відповідну роботу з соціальними робітниками щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;

підтримувати в актуальному стані інформацію щодо діяльності установи через засоби масової інформації, соціальні мережі, на зустрічах у селах та ін.;

продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців громади з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома, соціального захисту населення (субсидії, пільг, державної допомоги сім'ям);

виготовити інформаційні листівки щодо ознайомлення з організацією надання соціальних послуг, заходами, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, умовами та порядком їх надання;

 

 

Заплановані заходи

для покращення роботи стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання

 

в межах фінансових можливостей сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази відділення стаціонарного догляду для постійного проживання у с. Мошорине;

продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги, забезпечувати оформлення відповідно вимог законодавства;

проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо покращення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;

продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів надання соціальних послуг, встановлених у Державних стандартах догляду стаціонарному;

встановити телевізори у кімнатах отримувачів соціальної послуги догляд стаціонарний;

обладнати додаткову душову кабінку у відділенні стаціонарного догляду;

виконати роботи по водопостачанню та водовідведенню у кабінеті медичної сестри;

забезпечити спеціалізованим транспортом для перевезення мало мобільних підопічних відділення стаціонарного догляду для участі святкових заходах та концертах.

 

 

 

Директор                                                           Любов ЛАПТЄВА

 

Фахівець із соціальної роботи                          Ірина КВАРТАЛОВА

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь